เกี่ยวกับเรา

Factory 4.0

 

THAI SDK CO.,LTD.

บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการนำเข้าและจัดจำหน่ายกล้องอุตสาหากรรม HIKVISION ทั้งรุ่น HIKVISION - GigE, HIKVISION - USB 3.0 และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KAWASAKI robotics ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก

บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด  ยังเป็นผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม Machine Vision, Vision Systems, Images processing, Visions and Robotics, Industry robots และสินค้าอุตสาหากรรมอื่นๆ เช่น ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม(industry software), LED lights, Sensors

บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด  คำนึงถึงความสำคัญแก่ลูกค้าเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน โดยจัดให้มีการรับประกันสินค้า, ให้คำแนะนำที่ปรึกษา และบริการหลังการทั้งในและนอกสถานที่ รวดเร็วประทับใจ

Introduction

News & Events

Customer Partnership