NIDE Automation

NIDE Mechanical Equipment Thailand

...Ningbo Nide Mechanical Equipment Co., Ltd บริษัทชั้นนำ, เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation machine), ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตมอเตอร์อัตโนมัติและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ครบวงจร เช่น เครื่องผลิตมอเตอร์อัตโนมัติแบบเดี่ยว (stand along machine), เครื่องผลิตมอเตอร์อัตโนมัติครบวงจรสมบูรณ์แบบทั้งสายการผลิต (fully-auto complete line), เครื่องผลิตมอเตอร์อัตโนมัติสำหรับการผลิตเหล็กและสเตเตอร์และสายการผลิตมอเตอร์

...บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องผลิตมอเตอร์อัตโนมัติประเภทต่างๆ อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวจาก Ningbo Nide Mechanical Equipment Co., Ltd

...บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรการผลิตอุปกรณ์ชิ้นมอเตอร์ต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าลูกปืน, ตลับลูกปืนคาร์บอนไฟเบอร์, กระดาษฉนวนเพลาแม่เหล็ก, เครื่องพัดลมฝาครอบมอเตอร์ เป็นต้น

...บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด เป็นตัวแทนและเปิดศูนย์ให้บริการ Ningbo Nide Mechanical Equipment Co., Ltd ประเทศไทย เป็นศูนย์ให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษาการผลิตมอเตอร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

Products

Full automatic three phase stator production line

Stator automatic production machine

Motor stator automatic manufacturing production line

Stator automatic assembly line

Armature Production Line

Automatic Mixer Armature Winding Machine

NIDE automatic 2 poles three stations stator winding machine

BLDC Stator Needle Winding Machine